ANA SAYFA  >  Gizlilik İlkeleri

Gizlilik İlkeleri

Bu “Gizlilik Sözleşmesi” 6698 sayılı KVKK’na göre, Aydın Saat’in Müşteriye ait bilgileri nasıl topladığını, işlediğini ve koruduğunu açıklar. Aydın Saat Gizlilik Sözleşmesi, hizmetleri, Aydın Saat web sitesi, cep telefonu, mobil cihazlar, TV, PC veya hizmetleri kullanmaya uygun diğer ekipmanlar aracılığıyla kullanılmasına bakılmaksızın Aydın Saat veya Aydın Saat İştirakleri tarafından sağlanan hizmetler ve bu Gizlilik Sözleşmesine yer veren veya atıfta bulunulan hizmetler ve ürünler için geçerlidir. Bu Gizlilik Sözleşmesi, kendi gizlilik politikalarına sahip olan hizmetler veya ürünler için geçerli değildir.

 1. Kişisel bilgilerin toplanma nedeni ve yöntemi: Müşteri, Aydın Saat hizmetlerinin bazı kısımlarına veya web sitesine, kendisi hakkında herhangi bir kişisel bilgi vermeden erişebilir. Ancak, Müşteri, Aydın Saat Hizmetlerinin ve web sitesinin kısımlarının çoğuna yalnızca Aydın Saat’den bir kullanıcı hesabı alırsa ve kayıt işlemi için gerekli olan bilgileri tamamlayıp ibraz ederse erişebilir.
  Bu nedenle,Aydın Saat müşteriden kişisel bilgiler sağlamasını talep edebilir. Bu kişisel bilgiler müşteri adını, adresini, telefon numarasını ve e-posta adresini, Aydın Saat hizmetlerini veya web sitesine yapılan ziyaretlerin detaylarını ya da Aydın Saat hizmetlerini müşteriye sunmak için gerekli olan diğer bilgileri içerebilir. Aydın Saat, Müşteri ile ilgili bu bilgileri web sitesi aracılığıyla ibraz edildiğinde, kullanıcı hesabı açıldığında veya Aydın Saat’a telefon edildiğinde, ya da e-posta göndeildiğinde veya Aydın Saat ile iletişime geçildiğinde toplamaktadır. Müşteri hakkında toplanılan kişisel bilgilerin bazıları “Kişisel Veriler” olacaktır. Kişisel Veriler, Müşteri ile ilgili olan ve Müşteriyi tanımlamak için kullanılan bilgi ve veriler anlamına gelmektedir.
 2. Kişisel Verilerin kullanılması.
  Kişisel Veriler, hizmetlerin veya bunların bazı kısımları (web sitesi de dahil olmak üzere) Müşteriye hizmetlerin sunulması ve genellikle Müşteriye karşı olan akdi yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olduğu durumlarda kullanılacaktır. Kişisel Veriler, özellikle yürürlükteki yasal düzenlemeler kapsamında, geçerli olması halinde aşağıdaki amaçlardan herhangi bir için kullanabilecektir:
 3. - Aydın Saat Hizmetlerine veya Aydın Saat web sitesine Müşteri kaydını yapmak ve bunları Müşterinin kullanımına sunmak;

  - Aydın Saat Hizmetlerini veya web sitesini yönetmek (ürünler veya hizmetler hakkında bilgiler için yapılan aramalar veya talepler de dahil olmak üzere);

  -Müşteriye ürünler ve hizmetler hakkında fikir sormak ve müşteri anketleri yapmak da dahil olmak üzere piyasa, müşteriler, ürünler ve hizmetler için yapılan değerlendirmeler ve analizler;

  -Sunulan ürünlerin ve hizmetlerin izlenmesini, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak;

  -Firma içi kayıt tutma;

  -Kullanılan Aydın Saat ve üçüncü şahıs hizmetlerini incelemek ve Müşteriye benzer hizmetler önermek; Yürürlükteki yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde (I) Müşteri hakkında hizmetler veya web sitesi aracılığıyla toplanılan Kişisel Veriler başka yöntemlerle sağlanılan bilgilerle birleştirilebilir ve (II) söz konusu bilgileri ortak veya ayrı bir veritabanında saklanabilir. Kişisel Veriler başlangıçtaki toplanma amacı için gerekli olan ya da Müşteriyle yapılan sözleşmeler ya da yürürlükteki yasal düzenlemelerin gerekli gördüğü amaçlardan daha uzun bir süre için elde tutulmayacaktır. Müşterinin, Aydın Saat hizmetlerini artık kullanmayacağını bildirmesi halinde, Kişisel Veriler yasal nedenlerden ötürü tutmak zorunda kalınan durumlar (örneğin yasal gerekliliklerden ötürü veya faturalandırma veya muhasebe gibi Müşteriyle olan akdi ilişkinin sürdürülmesi için gerekli olması gibi) hariç olmak üzere, Kişisel Veriler silinecektir. Kişisel Verilerin silinmesinin makul olmayan düzeyde bir çaba gerektirmesi halinde, Kişisel Veriler silinmek yerine kilitlenecektir. Müşteri hakkındaki Kişisel Veriler büyük miktarlarda veya toplanma amacına uygun olmayan bilgiler toplanmayacaktır.

 4. Doğrudan Pazarlama. Kişisel Veriler özellikle Müşteriye reklam ve promosyon materyali göstermek veya sunmak, ürünler hakkında bilgi vermek veya ücretsiz ödül çekilişleri yapmak ve ödül yarışmaları düzenlemek ya da Aydın Saat hizmetlerinin kullanılmasına ve bunlara ilişkin ilgi çekeceği düşünülen diğer bilgileri sunmak gibi pazarlama amaçlarıyla kullanabilir. Söz konusu kullanım her zaman yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olacaktır.
 5. Müşteriye reklam, pazarlama veya promosyon materyali veya ürün bilgileri yalnızca kayıt işlemini tamamlarken e-posta ve/veya posta ile almayı tercih etmesi halinde gönderilecektir. Yürürlükte olan yasal düzenlemelere uygun olarak Müşteriden pazarlama veya promosyon materyalleri ya da herhangi bir ürün bilgisi göndermeden önce açıkça izin verilmesi talep edebilir.

  Müşteri, gönderilen e-postalarda yer alan aboneliği kaldırma bilgisini kullanarak, kullanıcı profili veya hesap verileri güncelleyerek veya Aydın Saat ile iletişime geçerek, doğrudan pazarlamayla ilgili tercihlerini değiştirebilir. Bunu yapılması halinde Kişisel Veriler, işbu Gizlilik Sözleşmesinin şartları kapsamında, ya da hizmetlerin Müşteriye sunulmaya devam edilmesi için Aydın Saat tarafından ihtiyaç duyulduğu ölçüde veritabanından kaldırılacaktır.

 6. Kişisel Verilerin Paylaşılması: Kişisel Veriler, (I) Aydın Saat hizmetlerinin Müşteriye sunulması, (II) Aydın Saat’nin yasal menfaatlerinden yararlanabilmesi için gerekli olduğu ya da (III) Kişisel Verilerin yasal bir yükümlülüğe veya bir adli kurumun kararına uyulması için ifşa edilmesinin gerekli olduğu ya da (IV) yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca ifşa edilmesine izin verilen durumlar hariç olmak üzere; Müşterinin izni olmadan (Aydın Saat İştirakleri de dahil olmak üzere) herhangi bir üçüncü şahısla paylaşılmayacak veya herhangi bir üçüncü şahsa ifşa edilmeyecektir. Yürürlükteki yasal düzenlemelerin izin vermemesi halinde üçüncü şahıslarla Kişisel Verileri asla paylaşılmayacaktır.
 7. Aydın Saat hizmetlerine veya web sitesine sunulan ve başkaları tarafından görüntülenebilen (bloglar, forumlar ve tartışma sayfaları) Kişisel Verilerin başkalarına yayınlanmasıyla ve başkaları tarafından görüntülenmesiyle sonuçlanabileceği Müşteri tarafından kabul edilmektedir.Kişisel Veriler iş bu Gizlilik Sözleşmesinde açıklanan amaçlar dışında herhangi bir amaçla üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

 8. Gizlilik: Aydın Saat, Müşteriye ait Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve depolanması amacıyla makul önlemleri almaktadır/alacaktır. Bu doğrultuda; Kişisel Verilerin izinsiz veya yasadışı işlenmesi veya Kişisel Verilere yanlışlıkla, izinsiz veya yasadışı olarak erişilmesini, bunların kullanılmasını, işlenmesini, kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını, kaybını veya zarar görmesinin engellenmesi gizlilik politikasının ana unsurlarını teşkil etmektedir. Aydın Saat’nin bütün bu hususlarda azami çaba, dikkat ve özeni göstermesine ve yürürlükteki yasal düzenlemelerin öngördüğü standartlara uyulmasına rağmen; Kişisel Verilerin Müşteri tarafından güvenli olmayan yöntemler aracılığıyla verilmesi veya bildirilmesi ve Müşterinin bu hususta gereken dikkat ve özeni göstermemesi hallerinde güvenlik anlamında bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır.
 9. Müşteri Kişisel Verilerin güvenliği,

  - Uygun yerlerde şifreleme;

  - Uygun yerlerde şifre koruması uygulayarak ve

  - Kişisel Verilerine erişimi sınırlandırarak korunmaktadır/korunacaktır.

  Ancak bu önlemler, Müşterinin, özellikle bazı Kullanıcı Kimliklerinden veya şifrelerinden kaçınarak, şifresini düzenli olarak değiştirerek ve şifresini/şifrelerini ifşa etmeyerek veya diğer Kullanıcılara ya da üçüncü şahıslara, hesap verilerine veya hesabına erişim izni vermeyerek Kişisel Verilerinin güvenli olmasını sağlamak için uygun önlemleri alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

 10. Harici içerik kaynaklarına ilişkin linkler: Aydın Saat hizmetleri veya web sitesi, Müşteriye , Aydın Saat’nin kontrolü dışında olan diğer web siteleri, hizmetler veya harici içerik kaynakları için bağlantılar sunabilir veya Müşteriyi bunlara yönlendirebilir. Müşteriye Aydın Saat’nin gizlilik ve güvenlik standartlarını paylaşan hizmetler veya web siteleri için bağlantılar sunulsa, ya da Müşteri bunlara yönlendirilmeye çalışılsa dahi , Müşteri, Aydın Saat’in hizmetlerinden veya web sitesinden ayrılındığında, Müşterinin diğer web sitelerine sunduğu Kişisel Veriler nedeniyle Aydın Saat’in koruma ve gizliliği sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşteri dikkatli ve özenli davranmakla ve ilgili hizmet veya web sitesi için geçerli olan gizlilik beyanını gözden geçirmekle yükümlüdür. Aydın Saat’in bu ve benzeri uygulamalar nedeniyle Müşteriye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 11. Web izleme (çerezler ve web işaretçileri): Aydın Saat Hizmetlerinin veya web sitesinin bazı işlevleri ve eylemleri için çerezleri (hard diskte bilgi depolayan küçük metin dosyaları) kullanabilir. Çerezler Müşterilerin hangi sayfalara veya hizmetlere eriştiğini ve bunlarda ne kadar süre harcadığının görülmesine izin verdiğinden, Aydın Saat Hizmetlerinin veya web sitesinin hangi bölümlerinin en popüler olduğunu anlamasına yardımcı olacağı dikkate alınarak Aydın Saat bu yöntemle erişim sağlayarak hizmetlerini veya web sitesini Müşteri istekleri ve tercihlerine uyacak şekilde değiştirme imkanına sahip olabilir.
 12. Müşteri, tarayıcısını tüm çerezleri kabul etmeye, reddetmeye veya çerez gönderildiğinde Müşteriye bildirimde bulunmaya ayarlayabilme imkanına sahiptir. Her tarayıcının farklı olması nedeniyle, Müşteri, çerezlerle ilgili tercihlerini nasıl değiştireceği hakkında bilgi almak için tarayıcısının “Yardım” menüsü aracılığı ile önlem alabileceğini bilmektedir.

  Müşteri,Aydın Saat Hizmetlerinin ve web sitesinin çerezlerle çalışacak şekilde tasarlanmış olduğunu ve çerezlerin devre dışı bırakılmasının Aydın Saat hizmetlerini veya web sitesinin kullanımını etkileyebileceği ve Müşterinin hizmetlerden tam olarak yararlanabilmesini engelleyeceğini bilmektedir . Aydın Saat, çerezleri hizmetlerini Müşteriye sağlamak için kendisiyle çalışan iş ortakları dışında herhangi bir üçüncü şahıs web sitesiyle veya harici veri kaynaklarıyla paylaşmamaktadır.

  Aydın Saat hizmetleri veya web sitesi ile promosyon e-postaları gibi Aydın Saat Hizmetlerinin veya web sitesinin kullanımından ve/veya bunlara kayıt yapılmasından elde edilen yazışmalar, “web işaretçileri” olarak bilinen elektronik resimler içerebilir. Web işaretçileri genellikle çerezlerle birlikte çalıştığından, Aydın Saat bunları çerezleri kullandığı şekilde kullanabilme hakkına sahiptir.

  Aydın Saat ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

 13. İşbu Gizlilik Sözleşmesina İlişkin Değişiklikler: Aydın Saat bu Gizlilik Sözleşmesini zaman zaman değiştirebilir ve güncelleyebilir. Aydın Saat işbu Gizlilik Sözleşmesine ilişkin önemli değişiklikler veya eklemeler hakkında Müşteriye bildirimde bulunabilir ve www.aydinsaat.com adresinden, Müşteri tarafından Aydın Saat’a bildirilen e-posta adresinden veya işbu Gizlilik Sözleşmesine ilişkin değişikliklerle ilgili bildirimlerin yapılmasını sağlayacak diğer uygun yöntemlerle tadil edilmiş Gizlilik Sözleşmesinin bir nüshasını Müşteriye verecektir.
 14. Aydın Saat, reşit olmayan kimselerden alınan kişisel bilgilerin korunmasında, yetişkinlerden alınan bilgilerin korunmasına uyguladığı esaslar ile aynı derece ve önemde koruyacak, gerekir ise velinin rızasını talep edebilecektir.
 15. Kişisel Veriler hakkında iletişime geçme imkanı: Müşteri, iş bu Gizlilik Sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi almak için www.aydinsaat.com adresinden Aydın Saat ile iletişime geçebilir. Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında Müşteri kendisi hakkında sahip olunan Kişisel Verilerin detayları ya da Kişisel Verilerin düzeltilmesini ya da silinmesini talep etme hakkına sahip olduğunu bilmektedir. Müşterinin bu doğrultuda, Aydın Saat’in www.aydinsaat.com adresinden veya alternatif olarak web sitesinde yer alan iletişim sayfasındaki, iletişim formunu doldurarak yada Merkez Ofis ile iletişime geçerek erişim sağlama olanağı mevcuttur. Müşteri kendisi hakkındaki bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlama konusunda Aydın Saat’a gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür.